Träslag

Vi erbjuder följande träslag

Accoya

Accoya

Accoya® är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom accetylering. Träslaget som används är Radiata pine som är mer eller mindre fritt från kvistar. Det bearbetas som vilket furuträslag som helst.  Accoyan är extremt röttålig och har 50 års garanti mot röta ovan mark och 25 år i mark eller sötvatten. Accoya är det optimala valet när det är viktigt med hög beständighet och minimal fuktrörelse. Accoya är FSC och Svanen märkt.

Ask

Ask

Ask är ljusvitt eller gult trä med viss brunhet i kärnen. Virket är tungt, hårt och segt i jämförelse med andra svenska träslagen. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar.

Asp

Asp

Aspvirket är löst, mjukt och ett av våra lättaste träslag. Dålig värmeledning i kombination med att aspträet inte utsöndrar kåda gör virket extra lämpligt som bastulavar, alltså sittbänkar och annan inredning i bastuanläggningar. Förutom det är asp lämpligt till lister och paneler inne såväl som utomhus.

Björk

Björk

Medeltungt, medelhårt, segt och måttligt formstabilt vid fuktförändringar.Björken är ljus där fiberstrukturen kan variera från helt slät till mycket flammig. Rödbrunfärgad kärna kan förekomma liksom svarta kvistar. Björkvirke måste hållas torrt, om det utsätts för fukt ruttnar det lätt vilket inte gör det lämpligt för utomhusbruk utan speciell behandling.

Bok

Bok

Bok är ett tungt, hårt och segt virke. Krymper och sväller vid fuktförändringar. Boken är oftast ångbehandlad och får då en lätt rödaktig ton. Bokvirke måste hållas torrt annars ruttnar det lätt. Bokvirke är inte lämpligt för användning utomhus utan speciell behandling.

Ceder

Ceder

Cederträ är beroende på art och växtplats gulvitt till brunrött och har en kraftig aromatisk doft. Träet är relativt hårt och har bra rötmotstånd.

Ek

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke blir svart vid utsättning för fukt under en längre period. Det påverkar dock inte virkets övriga kvaliteter.

Kärnvirke av ek är mycket motståndskraftigt mot röta även i fuktiga miljöer vilket gör eken ytterst lämpligt för utomhusbruk.

Körsbär

Körsbär

Körsbärsträ är tungt och hårt och veden har vacker rödgul-brun kärna.
Inga speciella ytbehandlingsproblem är kända. Kontakt med basiska ämnen gör att veden mörknar.

Lärk

Lärk

Lärken blir naturligt impregnerad av hartser, oljor och terpentiner, som gör att trävirket blir mycket motståndskraftigt mot röta. Därför anses timmer av lärk vara speciellt användbart för framställning av produkter som hittills tillverkats av tryckimpregnerat virke.

Lönn

Lönn

Virket är tämligen lätt att bearbeta men är svårt att klyva. Slitaget på verktyg är måttligt. Goda svarvningsegenskaper. Kvistfritt virke utan fiberstörningar går utmärkt att böja. Lönn har goda limningsegenskaper. Virket är lätt att betsa, polera och impregnera. Med vanliga ytbehandlingsmetoder kan hög kvalitet på ytorna uppnås.

Teak

Teak

Virket blir mörkt rödbrunt, hårt, tungt, elastiskt och oljehaltigt, med stor motståndskraft mot väta och angrepp.

Valnöt

Valnöt

Valnötsträ är ett starkt träslag med måttliga fuktrörelser. Det anses ha bra bearbetningsegenskaper med måttligt verktygsslitage. Det är dessutom mycket lämpligt för böjning.